O společnosti


Společnost HAAD Company s.r.o. je dynamicky se rozvíjející firma, která se snaží do složitého odvětví stavebnictví vnést prvek maximálního uspokojení požadavků a potřeb zákazníka s individuálním přístupem k jednotlivým projektům.
Hlavní těžiště činnosti naší společnosti jsou generální dodávky staveb, rekonstrukcí objektů a demolic pro nebytovou výstavbu. Rovněž se zabýváme správou a údržbou budov a areálů. 
Díky mladému a tvůrčímu kolektivu nabízíme mnohdy netradiční řešení, nové postupy, moderní materiály a v neposlední řadě profesionální přístup.

 

Historie společnosti

 

Naše společnost vznikla v roce 2007, zakoupením předzaložené společnosti a její následnou transformací ve společnost autorizovanou k provádění staveb, jejich změn a odstraňování.
Již v roce 2010 společnost získala QMS certifikát ISO 9001:2009 a v současné době je držitelem QMS certifikátu ČSN EN ISO 9001:2016

 

 

Strategie a cíle

Politika organizace HAAD Company s.r.o. vychází z koncepce kvality organizace.  Hlavním cílem organizace je poskytnout zákazníkovi vždy nejvyšší kvalitu našich služeb současně co nejnižšími náklady na Generální dodávky staveb, rekonstrukce staveb, odstraňování staveb a výrobních celků, správu a údržbu budov a nemovitostí, a to při zachování individuálního přístupu ke každému zákazníkovi. Důrazně dbáme na dodržování zásad BOZP. Aby bylo tohoto cíle dosaženo, musíme se neustále věnovat zlepšování systému managementu kvality respektováním zájmů zákazníků cílem dodržování zásady: VAŠE VIZE, NÁŠ CÍL

 HAAD Company s.r.o. | Lutovítova 475, 278 01 Kralupy nad Vltavou | haad@haad.cz | +420 774 414 072